Bedrijfsbezoek van der Bel sloopwerken 6 april 2019

Op zaterdag 6 april heeft de ondernemingsvereniging een bezoek gebracht aan Van der Bel , sloopwerken-asbestsanering-recycling-milieutechniek. Een familiebedrijf dat al 63 jaar duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan en gevestigd was in Aartswoud.

We werden ontvangen in het bedrijf aan de Agriport 231 in Middenmeer waar de koffie met gebak al klaar stond.

Sjors Deken heette ons welkom en nam ons mee in een vogelvlucht door de jaren heen. De rode draad is dat Van der Bel  altijd kijkt of en hoe de afvalmaterialen te hergebruiken zijn.

Begin jaren ‘50 is het bedrijf opgericht en waren destijds al druk bezig met de circulaire economie. Oude bouwmaterialen werden steevast hergebruikt wat pas begin jaren 2000 verdween. De economie tot 2008 floreerde dusdanig dat de vraag naar gebruikte bouwmaterialen steeds verder afnam. Reden dat Van der Bel stopte met de verkoop van gebruikte bouwmaterialen.

Vanaf midden jaren ‘90 is het bedrijf zich ook in asbestsanering gaan specialiseren.

Na een 5 jaar lange onderhandelingsweg is in 2015 het huidige pand bij Agriport gebouwd. Al tijdens het ontwerp kwam men tot de conclusie dat het pand groter moest worden om niet direct na oplevering weer bij moeten te gaan bouwen.

Moest in die tijd het pand groen van kleur zijn en niet hoger dan 9 meter om niet boven de dijk uit te steken en in het landschap op te gaan, vandaag de dag is tot een hoogte van 40 meter toegestaan.

Door de nieuwe locatie i.c.m. veranderde wetgeving is er ruimte voor expansie gekomen.

De Agriport is momenteel een gewilde plek voor multinationals om te bouwen. Deze bouwlocaties brengen veel werk met zich mee; met name afvoer van gebruikte bouwmaterialen. Maar doordat de huidige vooruitgang zo snel gaat heeft Microsoft b.v. besloten een 1-laags pand niet te bouwen maar daarvan een 2-laags pand te maken. Alle reeds aanwezige prefab betonnen funderingsbalken moesten worden afgevoerd, wat Van der Bel prima kan. Er was ondertussen een stuk grond aangekocht wat direct in gebruik genomen kon worden. Hierop is nu een verwerkingshal gebouwd met daarin een puinbreker en sorteermachine. Tevens is op dit terrein een weegbrug geïnstalleerd met de mogelijkheid deze uit te breiden met een 2e. Deze is nodig voor een nieuw bedrijf waar ze grondreinigingen gaan doen.

Van der Bel treedt op als een 1-shop-to-go. Heeft de bouwlocatie een probleem bel dan Van der Bel. Enkele voorbeelden:

  • Tussenopslag voor een jaar van 16.000 ton kleigrond
  • Onderhoud locatie voor de bouwkranen die worden gebruikt bij Microsoft bouwlocatie
  • Opbouw locatie voor voorgenoemde kranen
  • Regelen van transporten etc.

Daarnaast worden 2 kantoorlocaties verhuurd aan bedrijven die werkzaam zijn voor Microsoft. Deze spelen vanzelfsprekend weer opdrachten door aan van der Bel.

De wetgeving maakt het voor Van der Bel ook gemakkelijker. Puin voor alleen erfverharding kan een hogere toegevoegde waarde krijgen.

  • Door eisen i.v.m. hergebruik van materialen is het voor de MVO prestatieladder van prefab betonbouwers noodzakelijk te kijken hoe beton anders gemaakt kan worden. Hiervoor heeft van der Bel een pilot lopen waarmee ‘schoon’ beton ontleed wordt in 3 maten steenkorrels, 1 maat zand en als laatste cement. Dit cement is mengbaar als 1 op 4 met nieuw cement waarmee goed beton te maken is. Ook zijn de steenkorrels beter bruikbaar dan nieuw grind omdat ze wat hoekig zijn = sterke hechting en dat er een als een hechtlaag op zit (oude specie). De vraag uit de markt is er al, alleen het productieproces is nog in de ontwikkelingsfase.
  • De vervanging van windmolens waarbij oude funderingen moeten worden gesloopt zodat op dezelfde locatie een nieuwe fundering kan worden gestort.

Aansluitend hebben we een rondleiding gekregen over de terreinen.

Zoals eerder gemeld worden veel materialen hergebruikt. In het kantoorpand zijn veel materialen te vinden die komen uit gesloopte panden. Dit loopt uiteen van een bar tot aan een houten vloer uit de sporthal van de Mient.

Ook voor de machinerieën geldt dit, een oud aggregaat  van een ziekenhuis wordt samen met een compressor in een container geplaatst zodat er een mobiel aggregaat ontstaat.

De eerder genoemde verwerkingshal is een oude gymzaal geweest die vakkundig gedemonteerd, opnieuw gecoat en weer opgebouwd is.

Ondertussen heeft de zoon alweer het idee opgepakt om gebruikte bouwmaterialen te gaan verkopen. 

Kortom een zeer dynamisch bedrijf waarbij we niet uit het oog mogen verliezen dat dit ook wel het nodige heeft gevergd van m.n. Sjors.